2. ketenagakerjan

Comments 267

 1. Rizky Muchlisin says:

  Rizky Muchlisin
  19211110

 2. Rian Taufik Hidayat says:

  Trimakasih pak.
  Nama : RIAN TAUFIK HIDAYAT
  NPM :19211432

 3. Dinda Ayu Bela Suheri says:

  Dinda Ayu Bela Suheri – 19211013
  Terima kasih atas materinya pak

 4. Reza uyundoya says:

  Nama:Reza uyundoya
  NPM:19211166

 5. Mecinius says:

  Terimakasih pak atas materi nya
  Nama : Mecinius
  Npm : 19211048

 6. Alga prawiradinata says:

  Nama: Alga prawiradinata
  Npm:19211074
  Prodi: Ilmu hukum

  • Gustian Sapta ningrat says:

   Nama:Gustian Sapta ningrat
   Npm:19211092

  • Vetty anggraini says:

   Nama : vetty anggraini
   Npm : 19221331
   Prodi : ilmu hukum

  • Farhan giri Dewantara says:

   Nama=Farhan giri Dewantara
   Npm=19211430
   Prodi=ilmu hukum

 7. Igo ilham says:

  NAMA: igoilham
  NPM: 19211278
  Terimakasi atas materinya๐Ÿ™๐Ÿป

 8. raras says:

  Nama : Pangestika Raras
  19211059
  makasih pak infony

 9. Daffa Kresna Gading says:

  Nama :Daffa Kresna Gading
  Npm :19211171
  Terimakasih pak

  • Muhamad Ridho Gusnanda says:

   Nama : Muhamad Ridho Gusnanda Pratama
   NPM : 20211150

   Kesimpulan materi 2 : Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu : orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.adapun tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain meningkatkan kesetiaan dan ketaatan, menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan kualitas, keterampilan dan mewujudkan iklim kerja yang kondusif
   Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan diatas
   Dapat kita peroleh kesimpulan pengertian ketenagakerjaan tersebut bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya. Semua itu adalah bukti bahwa ketenagakerjaan menyangkut hal yang kompleks.

 10. Nadhia Kholif Faida says:

  Terimakasih bapak atas materi yang sudah bapak berikan๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป
  Nama : Nadhia Kholif Faida
  Npm : 19211003

 11. Muhammad Farhan says:

  Nama : Muhammad Farhan
  Npm :19211019
  Terimakasih materi nya pak

 12. Fitra jaya says:

  Nama: M.fitra jaya
  Npm:19211262
  Terimakasih pak atas materi yang diberikan๐Ÿ™

  • M.Ariq Gumilang AS says:

   Nama :M.Ariq Gumilang AS
   Npm : 19211223
   Terimakasih atas materinya pak๐Ÿ™๐Ÿป

 13. Abdi Saputra Jaya Tumanggor says:

  Nama :Abdi Saputra Jaya Tumanggor
  NPM 19211261
  Terimakasih bapak atas materinya yang di sampaikan.

 14. Cintya Anindita C says:

  Nama : Cintya Anindita Choirunnisa
  Npm : 19211236

  Kesimpulan materi 2 : Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu : orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.adapun tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain meningkatkan kesetiaan dan ketaatan, menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan kualitas, keterampilan dan mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

 15. Aldo kurniawan says:

  Nama:Aldo Kurniawan
  Npm:19211118
  Trimakasih bapak materi nya sangat jelas

 16. Cintya Anindita C says:

  Nama : Cintya Anindita Choirunnisa
  Npm : 19211236

  Kesimpulan materi 2 : Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu : orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.adapun tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :
  1. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
  2. menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna,
  3. meningkatkan kualitas, keterampilan dan
  4mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

 17. Muhammad satria akbari says:

  Nama: Muhammad Satria Akbari
  NPM: 19211241

  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan diatas
  Dapat kita peroleh kesimpulan pengertian ketenagakerjaan tersebut bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya. Semua itu adalah bukti bahwa ketenagakerjaan menyangkut hal yang kompleks.

 18. Mega junisda says:

  Nama: mega junisda
  Npm: 19211299

  Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka ,meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan,untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat

  • Krisna Dwi Anugrah says:

   Krisna Dwi Anugrah
   19211449
   Kesimpulan : Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu : orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.adapun tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :
   1. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
   2. menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna,
   3. meningkatkan kualitas, keterampilan dan
   4mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

  • Nama : Luthfiah Rahma
   Npm : 19211021
   Trimakasih pak atas materi yang telah di sampaikan๐Ÿ™๐Ÿผ

 19. Sepriano ditoza says:

  Nama : Sepriano Ditoza
  Npm : 192114112
  Terimakasih atas materi yang diberikan pada hari ini pak ๐Ÿ™

 20. Alfi Rahmanda says:

  Nama: Alfi Rahmanda
  Npm: 19211094
  Kesimpulan:
  #ketenagakerjaan
  Peranan dan kedudukan tenaga kerja,
  Dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:
  – untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  – untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai harkat dan martabat manusia

 21. Hemi says:

  Nama Hemi rianto
  Npm 19211065
  Terima kasih bapak atas materi yg diberikan pada hari ini pak๐Ÿ™๐Ÿ™

 22. Arif Maulana Rohim says:

  Nama: Arif Maulana Rohim
  NPM : 19211290
  Ketenagakerjaan
  Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:
  1. Hubungan industrial
  2. Kondisi lingkungan kerja
  3. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
  4. Penduduk dan tenaga kerja
  5. Kesempatan kerja
  6. Pelatihan kerja
  7. Produktivitas tenaga kerja

  Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:
  1. Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. Untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

  Lingkup manajemen tenaga kerja:
  1. Perencanaan
  2. Pengorganisasian
  3. Kepemimpinan
  4. Pengendalian

  Objek-objek yang dilibatkan dalam bagian manajemen kerja:
  1. Orang-orang
  2. Mekanisme kerja

  Manajemen tenaga kerja meliputi:
  1. Buruh
  2. Karyawan
  3. Pegawai

  Sistem pembinaan tenaga kerja:
  1. Sistem nepotisme
  2. Sistem karier
  3. Sistem kinerja
  4. Sistem kepantasan

 23. Yeremia Adriano says:

  Nama : Yeremia Adriano
  Npm : 19211427
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  1 meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3 meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4 mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

 24. Muhammad Jieny Mulyana says:

  Nama : Muhammad Jieny Mulyana
  Npm : 19211260
  Terima kasih atas materi yang telah di berikan untuk hari ini Pak ๐Ÿ™๐Ÿผ๐Ÿ™๐Ÿผ

  • salomo says:

   nama : salomo ricardo mnullang
   npm : 19211414
   terimakasih pak materinya

 25. Muhammad Rizki says:

  Nama:Muhammad Rizki
  Npm:19211103
  Terimakasih atas materi yang telah diberikan๐Ÿ™

 26. Muhammad Ade Rafli says:

  Muhammad Ade Rafli
  19211423
  Kesimpulan:
  Batasan menurut Stoner & Wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses berarti suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses di sini merupakan sarangkaian tindakan yang secara berjenjang dilakukan untuk menggapai sesuatu yang telah ditetapkan.
  Dari batasan manajemen tersebut, maka diantaranya unsur-unsurnya meliputi unsur sifat dan unsur fungsi.
  objek-objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja adalah Orang-orang, adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadi unsur integral dari organisasi atau badan tempat ia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  Mekanisme kerja, adalah tata cara dan tahapan yang harus dilalui orang yang mengadakan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  Manajemen tenaga kerja meliputi; buruh, pegawai dan karyawan.
  Tujuan pembinaan tenaga kerja:
  Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan;
  Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna;
  Meningkatkan kualitas, keterampilan, serta memuouk semangat dan moral pekerja;
  Mewujudkan iklim kerja yang kondusif; memberika pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja.
  Sistem-sistem dalam pembinaan tenaga kerja:
  -nepotisme
  -karier
  -kinerja
  -kepantasan
  Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja dilaksanakan dengan:
  1. Memasyarakatkan dan membudayaan tenaga kerja bekerja mandiri.
  2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial tenaga kerja mandiri.
  3. Menyediakan tenaga penyuluh.
  4. Meningkatkan keterampilan dan keahlian kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi bagi tenaga kerja bekerja mandiri.

 27. M Dzikri Arrijal says:

  Nama : M Dzikri Arrijal
  NPM : 19211164
  Terimaksih bapak atas materinya untuk hari ini๐Ÿ™

 28. Boy Zaffran Aziz says:

  Nama : Boy Zaffran Aziz
  Npm : 19211136

  unsur sifat dan unsur fungsi :
  1. unsur sifat :
  manajemen sebagai suatu seni
  manajemen sebagai suatu ilmu
  2: unsur fungsi :
  pemotivasian
  perencanaan
  karyawan
  pengorganisasian
  pengendalian
  Adapun objek yang dilibatkan dalam manajemen kerja : 1. orang-orang 2. mekanisme kerja.
  Sistem pembinaan tenaga kerja :
  1. sistem nepotisme
  2. sistem kinerja
  3. sistem karier
  4. sistem kepantasan

 29. Rizky Muchlisin says:

  Batasan menurut Stoner & Wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses berarti suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses di sini merupakan sarangkaian tindakan yang secara berjenjang dilakukan untuk menggapai sesuatu yang telah ditetapkan.
  Dari batasan manajemen tersebut, maka diantaranya unsur-unsurnya meliputi unsur sifat dan unsur fungsi.

 30. Ilham efso says:

  Ilham efso
  19211254

  Kesimpulan :
  Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan, untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat.
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  -meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  -menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  -meningkatkankualitas, keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  -mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 31. Wiratama Bangsawan says:

  Nama : Wiratama Bangsawan
  Npm : 19211433
  Prodi : Ilmu Hukum

 32. Wiratama Bangsawan says:

  Nama : Wiratama Bangsawan
  Npm : 19211433
  Prodi : Ilmu Hukum

  Thank you materinya pak ๐Ÿ™

 33. Ilham efso says:

  Ilham efso
  19211254

  Kesimpulan :
  Tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan, untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat.
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  -meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  -menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  -meningkatkankualitas, keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  -mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 34. Prima Jalu Nugroho says:

  Nama: Prima Jalu Nugroho
  NPM:19211128

 35. Nadia Asmelinda says:

  Nama: Nadia Asmelinda
  Npm: 19211161

  Kesimpulan:
  A. Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Ada pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu tujuannya yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Informasi ketenagakerjaan harus disusun meliputi: penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, hubungan industri, pelatihan kerja, kondisi lingkungan kerja, produktivitas tenaga kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Peranan dan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi nya dalam pembangunan.
  B. Lingkup manajemen tenaga kerja
  Batasan menurut Stoner dan Waniel bahwa manajemen sebagai suatu proses berarti suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Unsur sifatnya yaitu manajemen sebagai suatu seni dan manajemen sebagai suatu ilmu. Unsur fungsinya yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengendalian (controlling). Objek objek yang dilibatkan yaitu orang-orang dan mekanisme kerja (work mechanisme).
  Manajemen tenaga kerja membutuhkan buruh, karyawan dan pegawai.
  Tujuan pembinaannya yaitu meningkatkan kesetiaan dan ketaatan, menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, dan meningkatkan kualitas serta memupuk semangat dan moral kerja. Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu sistem nepotisme (nepotism system), sistem karir (carrier system), sistem kinerja (performance system), dan sistem kepantasan (merit system). Pembinaan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang mengenai ketenagakerjaan diarahkan untuk mewujudkan perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, mewujudkan tenaga kerja mandiri, dan menciptakan hubungan yang harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja yang meliputi terjaminnya hak pengusaha dan pekerja. Salah satu pembinaan dan pengembangan tenaga kerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan diluar hubungan kerja dilaksanakan dengan menyediakan tenaga penyuluh.

 36. Yosi oktavia says:

  Nama : Yosi Oktavia
  Npm : 19211006
  Prodi : ilmu hukum

 37. Bagas Muzekki Syah says:

  Nama : Bagas Muzekki Syah
  Npm : 19211037
  Terimakasih pak atas materinya ๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป๐Ÿ™๐Ÿป

 38. Azeng nurindah sari says:

  Nama : azeng nurindah sari
  Npm : 19211410
  Kesimpulan : Menurut Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

 39. Toga Matthew Michael Siregar says:

  Toga Matthew Michael Siregar
  npm: 19211243
  kesimpulan pembangunan ketenagaankerja terdapat di uu no 13 thn 2003 ttg ketenagakerjaan untuk memperdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yg sesuai kebutuhan nasional dan daerah
  lingkup manajemen tenaga kerja adalah perencanaan, pengorganisasian, kepimpinan,dan pengendalian. itu semua bertujuan untuk membangun tenaga kerja yang optimal dan profesional.

  • Gracemark Chrissaulita Panjaitan says:

   Nama : Gracemark Chrissaulita Panjaitan
   NPM : 19211404
   Terimakasih Pak atas materi dab penjelasan yang telah diberikan

   Pertemuan ke 2

   “Ketenagakerjaan”

   Berdasarkan Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa

   Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ialah :

   1. Untuk memberdayakan dan
   mendayagunakan tenaga kerja secara
   optimal,

   2. Mewujudkan kesempatan pemerataan
   tenaga kerja,memberikan perlindungan
   bagi tenaga kerja dalam mewujudkan
   kesejahteraan mereka ,

   3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

   Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu :

   1. Untuk meningkatkan kualitas dan
   kontribusinya dalam pembangunan,

   2. Untuk melindungi hak dan kepentingan
   nya sesuai dengan harkat dan martabat

   Batasan menurut stoner&wankel bahwa
   manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi :

   1. Perencanaan,
   2. Pengorganisasian,
   3. Kepemimpinan, dan
   4. Pengendalian.

   Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu :

   1. Unsur sifat
   2. Unsur fungsi

   Objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu :

   1. Orang-orang,
   2. Mekanisme kerja,
   3. Buruh,
   4. Karyawan dan pegawai.

   Tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :

   1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
   2. Menghasilkan tenaga kerja yang
   berdaya guna dan berhasil guna,
   3. Meningkatkan kualitas, keterampilan
   dan
   4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

   Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:

   1. Hubungan industrial
   2. Kondisi lingkungan kerja
   3. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga
   kerja
   5. Penduduk dan tenaga kerja
   6. Kesempatan kerja
   7. Pelatihan kerja
   8. Produktivitas tenaga kerja

   Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:

   1. Untuk meningkatkan kualitas dan
   kontribusinya dalam pembangunan

   2. Untuk melindungi hak dan kepentingan
   sesuai dengan harkat dan martabat
   kemanusiaan

   Lingkup manajemen tenaga kerja:

   1. Perencanaan
   2. Pengorganisasian
   3. Kepemimpinan
   4. Pengendalian

   Objek-objek yang dilibatkan dalam bagian manajemen kerja:

   1. Orang-orang
   2. Mekanisme kerja

   Manajemen tenaga kerja meliputi:

   1. Buruh
   2. Karyawan
   3. Pegawai

   Sistem pembinaan tenaga kerja:

   1. Sistem nepotisme
   2. Sistem karier
   3. Sistem kinerja
   4. Sistem kepantasan

 40. Gracemark Chrissaulita Panjaitan says:

  Nama : Gracemark Chrissaulita Panjaitan
  NPM : 19211404

  Pertemuan ke 2

  “Ketenagakerjaan”

  Berdasarkan Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa

  Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ialah :

  1. Untuk memberdayakan dan
  mendayagunakan tenaga kerja secara
  optimal,

  2. Mewujudkan kesempatan pemerataan
  tenaga kerja,memberikan perlindungan
  bagi tenaga kerja dalam mewujudkan
  kesejahteraan mereka ,

  3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

  Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu :

  1. Untuk meningkatkan kualitas dan
  kontribusinya dalam pembangunan,

  2. Untuk melindungi hak dan kepentingan
  nya sesuai dengan harkat dan martabat

  Batasan menurut stoner&wankel bahwa
  manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi :

  1. Perencanaan,
  2. Pengorganisasian,
  3. Kepemimpinan, dan
  4. Pengendalian.

  Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu :

  1. Unsur sifat
  2. Unsur fungsi

  Objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu :

  1. Orang-orang,
  2. Mekanisme kerja,
  3. Buruh,
  4. Karyawan dan pegawai.

  Tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :

  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
  2. Menghasilkan tenaga kerja yang
  berdaya guna dan berhasil guna,
  3. Meningkatkan kualitas, keterampilan
  dan
  4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

  Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:

  1. Hubungan industrial
  2. Kondisi lingkungan kerja
  3. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga
  kerja
  5. Penduduk dan tenaga kerja
  6. Kesempatan kerja
  7. Pelatihan kerja
  8. Produktivitas tenaga kerja

  Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:

  1. Untuk meningkatkan kualitas dan
  kontribusinya dalam pembangunan

  2. Untuk melindungi hak dan kepentingan
  sesuai dengan harkat dan martabat
  kemanusiaan

  Lingkup manajemen tenaga kerja:

  1. Perencanaan
  2. Pengorganisasian
  3. Kepemimpinan
  4. Pengendalian

  Objek-objek yang dilibatkan dalam bagian manajemen kerja:

  1. Orang-orang
  2. Mekanisme kerja

  Manajemen tenaga kerja meliputi:

  1. Buruh
  2. Karyawan
  3. Pegawai

  Sistem pembinaan tenaga kerja:

  1. Sistem nepotisme
  2. Sistem karier
  3. Sistem kinerja
  4. Sistem kepantasan

 41. M.valdis alif calfarrel says:

  nama:M.valdis alif calfarrel
  npm: 19211144
  terimakasih atas materinya pak

 42. Dion Rinaldy says:

  Nama : Dion Rinaldy
  Npm : 19211448
  Prodi : Ilmu Hukum
  Kesimpulan :
  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Serta Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:
  โ€“ untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  โ€“ untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai harkat dan martabat manusia

 43. faris ammar says:

  Nama : Faris ammar
  Npm : 19211257

  terimakasih pak๐Ÿ™

 44. Nama:tubagus suhanda wijaya
  Blm:19211025
  Terima kasih pak materinya

 45. Nadya Destika says:

  Nama : Nadya Destika
  Npm : 19211180
  Kesimpulan:
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :

  1) meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2) menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3) meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4) mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

  =>> Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan
  =>> bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 46. I Gede Agung A.B. says:

  Nama :I Gede Agung Anugrah Balipa
  NPM :19211168
  Terima kasih banyak pak atas materinya.

 47. Agum Rizky W. says:

  Nama : Agum Rizky W.
  NPM : 19211034

  Terimakasih pak atas materi yang telah diberikan..

 48. Akbar Nurwdidiantoro says:

  Nama:Akbar Nurwidiantoro
  Npm:19211404
  Trimakasih banyak pak materinya di materi ini saya dapat simpulan bahwa,Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal

  • putri rahma ramadhani says:

   nama : putri rahma ramadhani
   npm : 19211005
   keismpulan :

   Dalam menyusun Informasi Ketenagakerjaan harus meliputi :
   1.Penduduk dan tenaga kerja
   2.Kesempatan kerja
   3.Pelatihan kerja
   4.Produktivitas tenaga kerja
   5.Hubungan industrial
   6.Kondisi lingkungan kerja
   7.Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja

   Arah pembangunan ketenagakerjaan :
   Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
   -Memberdayakan dan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

   Tujuan pembinaan tenaga kerja :
   1.Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
   2.Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
   3.Meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
   4.Mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 49. M. Anwar bahri says:

  Nama : M. Anwar bahri
  Npm : 19211272
  Kesimpulan
  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tujuan Pembangunan Ketenaga kerjaan bertujuan untuk:
  1. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
  2. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  3. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  4. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

  Dalam menyusun Informasi Ketenagakerjaan harus meliputi :
  – Penduduk dan tenaga kerja
  – Kesempatan kerja
  – Pelatihan kerja
  – Produktivitas tenaga kerja
  – Hubungan industrial
  – Kondisi lingkungan kerja
  – Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja

  Peranan dan kedudukan tenaga kerja, dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:
  -Untuk meningkatkan kualitas dan
  Kontribusinya dalampembangunan;
  -Untuk melindungi hak dan
  kepentingannya sesuai dengan
  harkat dan martabat kemanusiaan
  manajemen tenaga kerja meliputi
  – buruh
  – karyawan
  – pegawai

  Tujuan pembinaan tenagakerja
  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan;
  2.Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna;
  3.Meningkatkan kualitas, keterampilan, serta memuouk semangat dan moral pekerja;
  4.Mewujudkan iklim kerja yang kondusif; memberika pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja.

  Sistem pembinaan tenagakerja
  1. Sistem Kinerja (Performance System)
  Sistem kinerja/kinerja adalah sistem pembinaan tenaga kerja untuk pengangkatan tenaga kerja dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai tenaga kerja yang akan diangkat.
  2. Sistem Kepantasan (Merit System)
  Sistem kepantasan adalah sistem pembinaan tenaga kerja yang didasarjab atas kecakapan yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan.
  3. Sistem Nepotisme (Nepotism System)
  Sistem nepotisme adalah sistem pembinaan tenaga kerja, yang pembinaanya didasarkan atas keanggotaan keluarga, kerabat, golongan, suku, maupun agama.
  4. Sistem Karier ( Carrier System)
  Sistem karier adalah sistem pembinaan tenaga kerja, pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan tenaga kerja yang bersangkutan.

  Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja dilaksanakan dengan:
  1. Memasyarakatkan dan membudayaan tenaga kerja bekerja mandiri.
  2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial tenaga kerja mandiri.
  3. Menyediakan tenaga penyuluh.
  4. Meningkatkan keterampilan dan keahlian kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi bagi tenaga kerja bekerja mandiri.

 50. Agie rinaldy says:

  Nama : agie rinaldy maizuly
  Npm :17211156

  Kesimpulan :
  1. seiring meningkatnya angkatan kerja maka seharusnya pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk para calon tenaga kerja
  2. pemerintah seharusnya membuka semacam pelatihan untuk mendukung kualitas kerja para tenaga kerja
  3. harus dilakukan imigrasi penduduk
  Terima kasih materi nya pak

 51. Chiquita apriliyandra says:

  Nama : chiquita apriliyandra
  Npm :19211041

 52. Kadek dela hary sudewo says:

  Nama : kadek dela hary sudewo
  Nmp : 19211425

 53. febri anggraini says:

  febri anggraini
  19211248
  kesimpulan dari materi dari materi tersebut yakni:
  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tujuan Pembangunan Ketenaga kerjaan bertujuan untuk:
  1. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
  2. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  3. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  4. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

  Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:
  โ€ข untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  โ€ข untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai harkat dan martabat manusia

 54. A.Rahman Sutrisno says:

  NAMA : A.Rahman Sutrisno
  NPM : 19211401

  Pertemuan ke-2
  Ketenagakerjaan.
  Kesimpulan :
  Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
  Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan, untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat.

  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  โ€ข Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  โ€ข Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  โ€ข Meningkatkankualitas, keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  โ€ข Mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 55. Nama :Ongky Saputra dewa
  Npm : 19211231
  Prodi : ilmu hukum
  Kesimpulan nya
  1. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya
  2. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  3. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  4. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

 56. Winda sari says:

  Nama winda sari
  Npm 19211045
  Prodi ilmu hukum
  Terimakasih materinya pakk

 57. Deva tri ananda says:

  Deva tri ananda
  19211175

 58. Qoonia Riyandini says:

  Nama : Qoonia Riyandini
  NPM : 19211195

  KETENAGAKERJAAN

  A. Arah Pembangunan Ketenagakerjaan
  Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan keburuhan pembangunan nasional dan daerah.
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

  Informasi Ketenagakerjaan harus disusun meliputi:
  1. Hubungan industrial
  2. Kondisi lingkungan kerja
  3. Pengupahan dan kesejahteraan temaga kerja
  4. Penduduk dan tenaga kerja
  5. Kesempatan kerja
  6. Pelatihan kerja
  7. Produktivitas tenaga kerja

  B. Lingkup Manajemen Tenaga Kerja
  1. Perencanaan (Planning)
  2. Pengorganisasian (Organizing)
  3. Kepemimpinan (Leading)
  4. Pengendalian (Controlling).

  Sistem Pembinaan Tenaga Kerja
  1. Sistem Nepotisme (Nepotism System)
  2. Sistem Karir (Carrier System)
  3. Sistem Kerja (Performance System)
  4. Sistem Kepantasan (Merit System)

 59. EKO SUKMAJAYA SM says:

  Eko sukma jaya sm
  Npm: 19211204

 60. M. UMAR TSANI says:

  M. Umar tsani kesuma paksi
  19211194

 61. Tommy andrian says:

  NAMA: TOMMY ANDRIAN
  NPM:19211022

  KESIMPULAN:
  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
  Dapat kita peroleh kesimpulan bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya. Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu : orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.adapun tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :
  1. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
  2. menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna,
  3. meningkatkan kualitas, keterampilan dan
  4mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

 62. Veni refina says:

  Nama : Veni refina
  Npm : 19211008

  Kesimpulan mengenai ketenagakerjaan :
  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.pengertian ketenagakerjaan tersebut bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya.

  Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:
  1. Hubungan industrial
  2. Kondisi lingkungan kerja
  3. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
  4. Penduduk dan tenaga kerja
  5. Kesempatan kerja
  6. Pelatihan kerja
  7. Produktivitas tenaga kerja

  Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:
  1. Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. Untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

  Lingkup manajemen tenaga kerja:
  1. Perencanaan
  2. Pengorganisasian
  3. Kepemimpinan
  4. Pengendalian

  Objek-objek yang dilibatkan dalam bagian manajemen kerja:
  1. Orang-orang
  2. Mekanisme kerja

  Manajemen tenaga kerja meliputi:
  1. Buruh
  2. Karyawan
  3. Pegawai

  Sistem pembinaan tenaga kerja:
  1. Sistem nepotisme
  2. Sistem karier
  3. Sistem kinerja
  4. Sistem kepantasan

 63. Fauzan Yusal Ahmad says:

  Nama : Fauzan Yusal Ahmad
  Npm : 19211240
  Terima kasih atas materinya pak๐Ÿ™๐Ÿป

 64. Fathul aziz says:

  Nama : fathul aziz
  Npm : 19211235
  Terimakasih pak๐Ÿ™

 65. Kelvin ardy irawan says:

  Nama : Kelvin ardy irawan
  Npm : 19211088
  Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka ,meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  1 meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3 meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4 mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 66. Mahkota Djati S.R says:

  Nama : Mahkota Djati S.R
  NPM : 19211002
  kesimpulan materi 2 :
  Arah pembangunan ketenagakerjaan :
  menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tujuan pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan untuk
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.

  Informasi ketenagakerjaan harus meliputi :
  hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja.
  Dan kedudukan tenaga kerja, p dalam pembangunan tenaga kerjaan yakni:
  1. untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

  Lingkungan manajemen tenaga kerja
  Batasan menurut Stoner dan wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses berarti suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan proses di sini merupakan serangkaian tindakan yang secara berjenjang dilakukan untuk menggapai sesuatu yang telah ditetapkan.

  Dari batasan manajemen tersebut terdapat unsur meliputi
  1. Unsur sifat
  a. Manajemen sebagai suatu seni
  b. Manajemen sebagai suatu ilmu
  2. Unsur fungsi
  a. Pengarahan (directing)
  b. Perencanaan (planing)
  c. Pemotivasian (motivating)
  d. Pengorganisasian (organizing)
  e. Pengendalian (controling)

  objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja:
  1.orang-orang
  2. Mekanisme kerja

  Menejemen tenaga kerja :
  1. Buruh
  2. Karyawan
  3. Pegawai

 67. Megi saputri says:

  Nama : megi saputri
  Npm : 19211162
  Prodi : ilmu hukum

  Ketenagakerjaan

  ๐ŸŒผ Tujuan ketenagakerjaan menurut uu no 13 tahun 2003
  – memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  – mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  -memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  -meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

  ๐ŸŒผ Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:
  – hubungan industrial
  -kondisi lingkungan kerja
  -penduduk dan tenaga kerja
  -kesempatan kerja
  -pelatihan kerja
  -produktivitas tenaga kerja

  ๐ŸŒผ Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan
  -untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi pembangunan
  -melindungi hak dan kepentingan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan

  ๐ŸŒผ Lingkup manajemen tenaga kerja
  -perencanaan (planning)
  -pengorganisasian (organizing)
  -kepemimpinan (leading)
  -pengendalian( controling)

  ๐ŸŒผ Unsur sifat dan unsur fungsi
  -unsur sifat ( manajemen sebagai suatu seni, manajemen sebagai suatu ilmu)
  -unsur fungsi ( perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian)

  ๐ŸŒผObjek yg di libatkan dalam manajemen kerja
  -orang yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadu unsur integral dari organisasi atau badan tempat bekerja
  -mekanisme kerja

  ๐Ÿ˜‘Tujuan pembinaan tenaga kerja
  – meningkatkan kesetiaan dan ketaaan
  -menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  -meningkatkan kualitas dan keterampilan serta memupuk semangat dan moral pekerja
  -mewujudkan iklim kerja yang kondusif

  ๐ŸŒผ Sistem pembinaan tenaga kerja
  -sistem nepotisme
  -sistem karier
  -sistem kinerja
  -sistem kepantasan

 68. Faqih Ahmad Onky Dinata says:

  Nama : FAQIH AHMAD ONKY DINATA
  Npm : 19211079

  Didalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan diatas
  Dapat kita peroleh kesimpulan pengertian ketenagakerjaan tersebut bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya. Semua itu adalah bukti bahwa ketenagakerjaan menyangkut hal yang kompleks.

 69. Megi saputri says:

  Nama : megi saputri
  Npm : 19211162
  Prodi : ilmu hukum

  Ketenagakerjaan

  ๐ŸŒผ Tujuan ketenagakerjaan menurut uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
  – memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  – mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  -memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  -meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

  ๐ŸŒผ Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:
  – hubungan industrial
  -kondisi lingkungan kerja
  -penduduk dan tenaga kerja
  -kesempatan kerja
  -pelatihan kerja
  -produktivitas tenaga kerja

  ๐ŸŒผ Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan
  -untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi pembangunan
  -melindungi hak dan kepentingan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan

  ๐ŸŒผ Lingkup manajemen tenaga kerja
  -perencanaan (planning)
  -pengorganisasian (organizing)
  -kepemimpinan (leading)
  -pengendalian( controling)

  ๐ŸŒผ Unsur sifat dan unsur fungsi
  -unsur sifat ( manajemen sebagai suatu seni, manajemen sebagai suatu ilmu)
  -unsur fungsi ( perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian)

  ๐ŸŒผObjek yg di libatkan dalam manajemen kerja
  -orang yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadu unsur integral dari organisasi atau badan tempat bekerja
  -mekanisme kerja

  ๐Ÿ˜‘Tujuan pembinaan tenaga kerja
  – meningkatkan kesetiaan dan ketaaan
  -menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  -meningkatkan kualitas dan keterampilan serta memupuk semangat dan moral pekerja
  -mewujudkan iklim kerja yang kondusif

  ๐ŸŒผ Sistem pembinaan tenaga kerja
  -sistem nepotisme
  -sistem karier
  -sistem kinerja
  -sistem kepantasan

 70. Megi saputri says:

  Nama : megi saputri
  Npm : 19211162
  Prodi : ilmu hukum

  Kesimpulan pertemuan 2
  Ketenagakerjaan

  ๐ŸŒผ Tujuan ketenagakerjaan menurut uu no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
  – memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  – mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  -memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  -meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

  ๐ŸŒผ Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:
  – hubungan industrial
  -kondisi lingkungan kerja
  -penduduk dan tenaga kerja
  -kesempatan kerja
  -pelatihan kerja
  -produktivitas tenaga kerja

  ๐ŸŒผ Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan
  -untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi pembangunan
  -melindungi hak dan kepentingan sesuai harkat dan martabat kemanusiaan

  ๐ŸŒผ Lingkup manajemen tenaga kerja
  -perencanaan (planning)
  -pengorganisasian (organizing)
  -kepemimpinan (leading)
  -pengendalian( controling)

  ๐ŸŒผ Unsur sifat dan unsur fungsi
  -unsur sifat ( manajemen sebagai suatu seni, manajemen sebagai suatu ilmu)
  -unsur fungsi ( perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, pengendalian)

  ๐ŸŒผObjek yg di libatkan dalam manajemen kerja
  -orang yang telah memenuhi syarat tertentu dan menjadu unsur integral dari organisasi atau badan tempat bekerja
  -mekanisme kerja

  ๐Ÿ˜‘Tujuan pembinaan tenaga kerja
  – meningkatkan kesetiaan dan ketaaan
  -menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  -meningkatkan kualitas dan keterampilan serta memupuk semangat dan moral pekerja
  -mewujudkan iklim kerja yang kondusif

  ๐ŸŒผ Sistem pembinaan tenaga kerja
  -sistem nepotisme
  -sistem karier
  -sistem kinerja
  -sistem kepantasan

 71. Joyya Grace Sianturi says:

  Nama : Joyya Grace Sianturi
  Npm : 19211177

  Kesimpulan dari materi tersebur ialah :
  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu tujuan ketenagakerjaan yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

  * Lingkup manajemen tenaga kerja
  Menurut Stoner dan Waniel manajemen menjadi suatu proses suatu usaha untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dimana unsur manajemen sebagai suatu seni dan manajemen sebagai suatu ilmu.
  Manajemen tenaga kerja membutuhkan buruh, karyawan dan pegawai.
  Tujuan dalam pembinaan yaitu
  – meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  – menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, dan
  – meningkatkan kualitas serta memupuk semangat dan moral kerja.
  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu sistem nepotisme, sistem karir, sistem kinerja, dan sistem kepantasan.

 72. Dendy Francysco says:

  Nama: Dendy Francysco Sinurat
  Npm: 19211031
  Kesimpulan

  Kesimpulan mengenai ketenagakerjaan :
  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.pengertian ketenagakerjaan tersebut bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya.

  Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ialah :
  1. Untuk memberdayakan dan
  mendayagunakan tenaga kerja secara
  optimal,
  2. Mewujudkan kesempatan pemerataan
  tenaga kerja,memberikan perlindungan
  bagi tenaga kerja dalam mewujudkan
  kesejahteraan mereka ,
  3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

 73. Antoni Barra Renaldi says:

  Nama : Antoni Barra Renaldi
  NPM : 19211085

  Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka ,meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  1 meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3 meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4 mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 74. Albertus Hazel Bernaditya says:

  Terima kasih pak atas materinya.
  Nama : Albertus Hazel Bernaditya
  NPM : 19211026

 75. SULTHAN QASTHARI says:

  NAMA : SULTHAN QASTHARI
  NPM : 19211084

  Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka ,meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  1 meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3 meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4 mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerjada

 76. Muhammad Jieny Mulyana says:

  Nama : Muhammad Jieny Mulyana
  Npm : 19211260

  Kesimpulan materi dari pertemuan ini adalah

  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

  • Yuli Sintya Prathiwi says:

   Nama : Yuli Sintya Prathiwi
   Npm : 19211159
   Terimakasih atas materinya pak

 77. Kornelius Sarmono says:

  Nama : Kornelius Darmono
  Npm : 19211075

  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 78. M Rendy Rusdiaman says:

  NAMA : M Rendy Rusdiaman
  NPM : 19211174
  Kesimpulan materi 2 :
  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu tujuan ketenagakerjaan yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

  * Lingkup manajemen tenaga kerja
  Menurut Stoner dan Waniel manajemen menjadi suatu proses suatu usaha untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dimana unsur manajemen sebagai suatu seni dan manajemen sebagai suatu ilmu.
  Manajemen tenaga kerja membutuhkan buruh, karyawan dan pegawai.
  Tujuan dalam pembinaan yaitu
  โ€“ meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  โ€“ menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, dan
  โ€“ meningkatkan kualitas serta memupuk semangat dan moral kerja.
  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu sistem nepotisme, sistem karir, sistem kinerja, dan sistem kepantasan.

 79. Espana Yudhistira says:

  Nama : Espana Yudhistira
  Npm : 19211073

  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 80. Fiky Nurita Ningsih says:

  Nama: Fiky Nurita Ningsih
  NPM: 19211285
  Prodi: Ilmu Hukum
  Kesimpulan materi 2:
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah:
  -Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
  -Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
  -Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
  -Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
  Proses Lingkup manajemen tenaga kerja meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.
  Objek yang dilibatkan dalam manajemen kerja :
  1. orang-orang
  2. mekanisme kerja
  Sistem pembinaan tenaga kerja, meliputi:
  1. sistem nepotisme
  2. sistem kinerja
  3. sistem karier
  4. sistem kepantasan

 81. Raja kapitan says:

  Nama : Raja kapitan
  Npm : 19211146

  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  -meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  -menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  -meningkatkankualitas, keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  -mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 82. Massriyati says:

  Nama: Massriyati
  Npm: 19211267
  Prodi: ilmu hukum

  Kesimpulan:
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tujuan Pembangunan Ketenaga kerjaan bertujuan untuk tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan, untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat.

  Tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :

  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
  2. Menghasilkan tenaga kerja yang
  berdaya guna dan berhasil guna,
  3. Meningkatkan kualitas, keterampilan
  dan
  4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

 83. Nabilla Zahra says:

  Nama : Nabilla Zahra
  NPM : 19211409
  Prodi : Ilmu Hukum

  Kesimpulan :

  Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewuudkan kesejahteraan.
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 84. Terimakasih atas penyampainnya pak
  Nama : Fernanda Akbar
  Npm : 19211028
  Fakultas hukum
  Kesimpulannya
  Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewuudkan kesejahteraan.
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 85. I Made Wisnu Adi Jaya says:

  Nama : I Made Wisnu Adi Jaya
  NPM : 19211199
  Kesimpulan materi 2
  Ketenagakerjaan memiliki arah pembangunan yang mana tujuan pembangunan ketenagakerjaan menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 yaitu :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
  Adapun informasi ketenagakerjaan harus disusun meliputi hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Kemudian lingkup manajemen tenaga kerja terdiri dari planning, organizing, leading, serta controling. Dalam hal ini objek-objek yang di libatkan dalam sebuah manajemen kerja adalah orang-orang dan mekanisme kerja. Kemudian adapun sistem pembinaan tenaga kerja antara lain sistem nepotisme, sistem karier, sistem kinerja dan sistem kepantasan.

 86. Nur Kholan Karima says:

  Nama : Nur Kholan Karima
  NPM : 19211406
  Prodi : ilmu hukum

  Kesimpulan :
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :

  – meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  – menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  – meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  – mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

  โ€ข Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan
  โ€ข bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 87. Farhan Ihza Mahendra says:

  FARHAN IHZA MAHENDRA
  19211296

  KESIMPULAN
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  -meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  -menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  -meningkatkankualitas, keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja

 88. Nama:Mutiara Fitri
  Npm:19211032
  Kesimpulan materi 2:
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah:
  -Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
  -Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
  -Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
  -Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
  Proses Lingkup manajemen tenaga kerja meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.

  Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:
  1. Hubungan industrial
  2. Kondisi lingkungan kerja
  3. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja
  4. Penduduk dan tenaga kerja
  5. Kesempatan kerja
  6. Pelatihan kerja
  7. Produktivitas tenaga kerja

 89. Nama : Inggit Setya Ningrum
  NPM : 19211035

  Ketenagakerjaan
  Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

  Peran dan kedudukan tenaga kerja, dalam pembangunan ketenagakerjaan:
  1. Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

  Tujuan pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2. Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3. Meningkatkan kualias, keterampilan, serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja.

  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Sistem nepotisme
  2. Sistme karier
  3. Sistem kinerja
  4. Sistem kepantasan.

 90. Olivia anella says:

  Nama: Olivia anella
  Npm :19211154

  KESIMPULAN.
  Berdasarkan Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa

  Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ialah :

  -Untuk memberdayakan dan
  mendayagunakan tenaga kerja secara
  optimal,

  – Mewujudkan kesempatan pemerataan
  tenaga kerja,memberikan perlindungan
  bagi tenaga kerja dalam mewujudkan
  kesejahteraan mereka ,

  – Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

  Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu :

  – Untuk meningkatkan kualitas dan
  kontribusinya dalam pembangunan,

  – Untuk melindungi hak dan kepentingan
  nya sesuai dengan harkat dan martabat

  Batasan menurut stoner&wankel bahwa
  manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi :

  -( Perencanaan)
  – ( Pengorganisasian)
  – (Kepemimpinan, dan)
  – ( Pengendalian)

  Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu :
  – (Unsur sifat)
  – (Unsur fungsi)

  Objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu :

  – (Orang-orang,)
  – (Mekanisme kerja,)
  – (Buruh,)
  – ( Karyawan dan pegawai.)

  Tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :
  – ( Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,)
  Menghasilkan tenaga kerja yang
  berdaya guna dan berhasil guna,)
  -(Meningkatkan kualitas, keterampilan
  dan)
  – (Mewujudkan iklim kerja yang kondusif.)

  Informasi ketenagakerjaan harus meliputi:

  -( Hubungan industrial )
  – (Kondisi lingkungan kerja)
  – (Pengupahan dan kesejahteraan tenaga
  kerja)
  – (Penduduk dan tenaga kerja)
  – ( Kesempatan kerja)
  – (Pelatihan kerja)
  – (Produktivitas tenaga kerja)

  Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yaitu:

  – (Untuk meningkatkan kualitas dan
  kontribusinya dalam pembangunan)

  – (Untuk melindungi hak dan kepentingan
  sesuai dengan harkat dan martabat
  kemanusiaan)

  Lingkup manajemen tenaga kerja yaitu:

  – (Perencanaan)
  – ( Pengorganisasian)
  – (Kepemimpinan)
  – (Pengendalian)

  Objek-objek yang dilibatkan dalam bagian manajemen kerja yaitu:

  – (Orang-orang)
  – (Mekanisme kerja)

  Manajemen tenaga kerja meliputi yaitu:

  – (Buruh)
  – ( Karyawan)
  – (Pegawai)

  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu:

  – (Sistem nepotisme)
  – (Sistem karier)
  – (Sistem kinerja)
  – (istem kepantasan)

 91. Bayu chandra w says:

  Nama : Bayu Chandra W
  NPM : 19211239
  Prodi : ilmu hukum
  Kelas : HTK
  Ketenagakerjaan
  Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
  Peran dan kedudukan tenaga kerja, dalam pembangunan ketenagakerjaan:
  1. Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
  Tujuan pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2. Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3. Meningkatkan kualias, keterampilan, serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja.
  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Sistem nepotisme
  2. Sistme karier
  3. Sistem kinerja
  4. Sistem kepantasan.

 92. Imam Adlisyach says:

  Nama : Imam Adlisyach
  Npm : 19211208

  Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka ,meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan,untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat

 93. Reza apiat says:

  Nama: Reza apiat
  Npm: 19211119

  KESIMPULAN.
  Berdasarkan Undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa

  Tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan ialah :

  -Untuk memberdayakan dan
  mendayagunakan tenaga kerja secara
  optimal,

  โ€“ Mewujudkan kesempatan pemerataan
  tenaga kerja,memberikan perlindungan
  bagi tenaga kerja dalam mewujudkan
  kesejahteraan mereka ,

  โ€“ Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

 94. Enzelica Fatricia says:

  Enzelica Fatricia
  19211179

 95. Dikdik Ramdani says:

  Nama: Dikdik Ramdani
  Npm : 19211158

  Kesimpulan tenaga kerja
  1. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 . menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3. meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4. mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

 96. adis shandra rachmazani says:

  adis shandra
  19211064
  Tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan, untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat.

 97. Nama : Aulia Febriyanti
  Npm : 19211027
  KESIMPULAN:
  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
  Dapat kita peroleh kesimpulan bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya. Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu : orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.adapun tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :
  1. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
  2. menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna,
  3. meningkatkan kualitas, keterampilan dan
  4mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

 98. Vevi Harzayni says:

  Nama : Vevi Harzayni
  NPM. : 19211400

  Kesimpulan :
  Ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

 99. Aditya rahmad saputra says:

  Nama : Aditya Rahmad Saputra
  Npm : 19211206

 100. Balgis Muhammad says:

  Nama: Balgis Muhammad
  NPM: 19211210
  Kesimpulan:
  Pada bab 2 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa arah dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu diatur menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pentingnya untuk meningkatkan kualitas serta melindungi hak tenaga kerja, sifat dan fungsi adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam manajemen tenaga kerja yang berdampingan dengan sistem pembinaan tenaga kerja, kinerja, nepotisme, karier, dan kepantasan. Semua itu berhubungan dengan segala sesuatu mengenai ketenagakerjaan.

 101. Nama: Sundari Pasetyani says:

  Nama: Sundari Prasetyani
  NPM: 19211063

  kesimpulan BAB 2 tentang ketenagakerjaan

  menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk :
  – memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  – mewujudkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yg sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
  –ย  memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
  – meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
  aspek susunan ketenagakerjaan meliputi :
  – hubungan industrial
  – kondisi lingkungan kerja
  – pengupahan dan kesejahteraan
  – tenaga kerja
  – kesempatan kerja
  – pelatihan kerja
  – produktivitas tenaga kerja

  peran dan kedudukan tenaga kerja:
  – untuk meningkatkan kualitas dan berkontribusi dalam pembangunan

  lingkup manajemen tenaga kerja:
  – perencanaan (planning)
  – pengorganisasian (organizing)
  – kepemimpinan (leading)
  – pengendalian (controlling)

  objek” yang di libatkan dalam sebuah manajemen kerja adalah:
  – orang” yang memenuhi syarat tertentu dan unsur integral
  – mekanisme kerja (work mechanisms) adalah tahapan yang harus di lalui orang yg mengadakan kegiatan bersama utk mencapai tujuan yg telah di tetapkan.

  manajemen tenaga kerja:
  – buruh
  – karyawan
  – pegawai

  pembinaan ketenagakerjaan bertujuan untuk:
  – mewujudkan perencanaan tenaga kerja
  – menyediakan tenaga kerja yang sesuai dgn pembagunan
  – mewujudkan pelatihan kerja guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas kerja
  – menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai standart
  – mewujudkan tenaga kerja mandiri
  – menciptakan kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja
  – memberikan perlindungan tenaga kerja.

 102. ahmad badawi says:

  Nama: ahmad badawi
  Npm:19211182

  kesimpulan BAB 2 tentang ketenagakerjaan

  menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk :
  โ€“ memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  โ€“ mewujudkan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yg sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
  โ€“ memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
  โ€“ meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
  aspek susunan ketenagakerjaan meliputi :
  โ€“ hubungan industrial
  โ€“ kondisi lingkungan kerja
  โ€“ pengupahan dan kesejahteraan
  โ€“ tenaga kerja
  โ€“ kesempatan kerja
  โ€“ pelatihan kerja
  โ€“ produktivitas tenaga kerja

  peran dan kedudukan tenaga kerja:
  โ€“ untuk meningkatkan kualitas dan berkontribusi dalam pembangunan

  lingkup manajemen tenaga kerja:
  โ€“ perencanaan (planning)
  โ€“ pengorganisasian (organizing)
  โ€“ kepemimpinan (leading)
  โ€“ pengendalian (controlling)

  objekโ€ yang di libatkan dalam sebuah manajemen kerja adalah:
  โ€“ orangโ€ yang memenuhi syarat tertentu dan unsur integral
  โ€“ mekanisme kerja (work mechanisms) adalah tahapan yang harus di lalui orang yg mengadakan kegiatan bersama utk mencapai tujuan yg telah di tetapkan.

  manajemen tenaga kerja:
  โ€“ buruh
  โ€“ karyawan
  โ€“ pegawai

  pembinaan ketenagakerjaan bertujuan untuk:
  โ€“ mewujudkan perencanaan tenaga kerja
  โ€“ menyediakan tenaga kerja yang sesuai dgn pembagunan
  โ€“ mewujudkan pelatihan kerja guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas kerja
  โ€“ menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai standart
  โ€“ mewujudkan tenaga kerja mandiri
  โ€“ menciptakan kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja
  โ€“ memberikan perlindungan tenaga kerja

 103. Nama:Nopdi surya r
  NPM:19211184
  Kesimpulan materi 2 : Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi

 104. Nama:Nopdi surya r
  NPM:19211184
  Trimkasih pak

 105. An-nisya kholiza pratami putri says:

  Nama : An-nisya kholiza pratami putri
  Npm : 19211126
  Trimakasih pak atas materinya ๐Ÿ™๐Ÿป

 106. Fajar nur hafiz jati says:

  Nama : Fajar nur hafiz jati
  Npm : 19211129
  Terimakasih pak ๐Ÿ™๐Ÿป

 107. kautsar gusti cakra says:

  Terima kasih atas materinya pak

 108. Kautsar gusti cakra says:

  Terima kasih atas materinya pak๐Ÿ™๐Ÿป
  Nama: kautsar gusti cakra
  Npm:19211282

 109. rantika adelia putri says:

  rantika adelia putri
  npm:19211096

 110. rantika adelia putri says:

  rantika adelia putri
  npm:19211096
  terimakasih pak๐Ÿ™

 111. Raisa Amanda says:

  Nama: Raisa Amanda
  NPM: 19211043
  Kesimpulan:
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  1 meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3 meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4 mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah

 112. Andreas Herindria says:

  Nama : Andreas Herindria
  NPM : 19211202
  Kesimpulan mengenai materi ini :
  Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.pengertian ketenagakerjaan tersebut bahwa ketenagakerjaan tidak selalu berhubungan dengan subjek, melainkan dengan berbagai faktor seperti sebelum masa kerja ada masalah kesempatan kerja yang sempit, lalu selama masa kerja ada masalah penggajian atau kualitas tenaga kerja yang rendah, dan sesudah masa kerja ada masalah pemenuhan hak pensiunan atau yang lainnya.

 113. M.Ridho Seppriansyah KMH says:

  Nama : Muhammad Ridho Seppriansyah LA
  NPM : 19218012
  Kelas : KMH Hukum

  Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan yaitu :
  1. Memberdayakan dan membergunakan tenaga kerja.
  2. Mewujudkan pemerataan kerja dan menciptakan tenaga kerja yang mumpuni.
  3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
  4. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
  Informasi Ketenagakerjaan harus tersusun dari hubungan industrial, kesempatan kerja, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, produktifitas dan pelatihan kerja yang mumpuni. Tenaga kerja juga memiliki peranan dimana dapat meningkatkan kualitas dan berkontribusi dalam pembangunan Negara serta melindungi hak dan kepentingan martabat manusia.

  Tenaga kerja memiliki ruang lingkup menurut Stoner dan Wankle antara lain :
  1. Perencanaan (Planning)
  2. Pengorganisasian (Organizing)
  3. Kepemimpinan (Leading)
  4. Pengendalian (Controling)
  Dari ruang lingkup tenaga kerja tersebut maka dapat diperoleh batasan yang memiliki unsure sifat (keterampilan dan akumulasi pengetahuan untuk mencapai tujuan serta kebenaran umum) dan unsure fungsi (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian).

  Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja dalam sektor informal ini kemudian dilaksanakan dengan:
  1) memasyarakatkan dan membudayakan tenaga kerja yang mandiri
  2) meningkatkan keterampilan teknis dan managerial tenaga kerja yang mandiri
  3) menyediakan tenaga kerja penyuluh.

 114. I KOMANG WIRAYUDA YANA says:

  Terima kasih atas materinya pak๐Ÿ™

 115. I KOMANG WIRAYUDA YANA says:

  Terima kasih atas materinya pak๐Ÿ™
  Nama: I KOMANG WIRAYUDA YANA
  Npm : 20211042

 116. I KOMANG WIRAYUDA YANA says:

  Nama: I KOMANG WIRAYUDA YANA
  Npm : 20211042

  Menurut UU Pokok Ketenagakerjaan No. 14 Tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.

  Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja

  1. Pertumbuhan Penduduk

  Kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Jadi, semakin tinggi jumlah pertumbuhan penduduk maka akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesempatan kerja.

  2. Tingkat Upah atau Gaji

  Kenaikan tingkah upah atau gaji yang tidak disamakan dengan jumlah produksi akan mengakibatkan suatu perusahaan akan mengurangi jumlah karyawannya.

 117. Ade armanda febri yanta says:

  Nama : ade armanda febri yanta
  Npm : 20211143

  Kesimpulan:

  Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan berdasarkan
  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu:
  1. Memberdayakan dan memberdayagunakan
  tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan
  penyediaan tenaga kerja yg sesuai dengn kebutuhan
  pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
  dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan
  keluarganya

  Menurut Stoner & Wankel ada beberape ruang
  lingkup tenaga kerja yaltu:
  1. Perencanaa (Planning)
  2. Pengorganisasian (Organizing)
  3. Kepemimpinan (Leading)
  4. Pengendalien (Contro)

 118. Priskalia Anggraini says:

  Nama : Priskalia Anggraini
  Npm :20211167

  Kesimpulan
  ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan
  1. untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia
  Unsur sifat dan unsur fungsi manajemen
  Unsur sifat
  a manajemen sebagai suatu seni
  B manajemen sebagai suatu ilmu
  2 unsur fungsi
  Perencanaan (planning)
  Perorganisasian (organizing)
  Pengarahan (directing)
  Pemotivasi (motivating)
  Pengendalian (controlling)

  Objek manajemen
  1. Orang-orang
  2. Mekanisme kerja
  Manajemen tenaga kerja
  -buruh
  -karyawan
  -pegawai

  Pembinaan yang berhubungan dengan segala ketenagakerjaan
  1. Mewujudkan tenaga kerja dan informasiketenagakerjaan
  2. Memberdayakan tenaga kerja secara optimum sesuai dengan pembangunan nasional
  3. Mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja
  4. Menyediakan informasi pasar kerja
  5. menyelenggarakan sertifikat keterampilan dan keahlian
  6. Mewujudkan tenaga kerja yang mandiri

 119. Muhammad Farhan says:

  Nama: Muhammad Farhan
  NPM: 202111178
  Tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan, untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat.

 120. Nama : Renia Pragusta Putri
  Npm : 20211255

  Kesimpulan,
  – Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam ketenagakerjaan
  a. Meningkatkan kualitas dan kontribusi pembangunan.
  b. Melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat martabat manusia.

  – Lingkup Manajemen Tenaga Kerja
  Manajemen menurut Stoner & Wankel adalah suatu proses usaha yang sistematis untuk menjalankan pekerjaan.
  1. Perencanaan (Planning)
  2. Pengorganisasian (Organizing)
  3. Kepemimpinan (Leading)
  4. Pengendalian (Control)

  – Objek yang di libatkan dalam sebuah manajemen kerja;
  1. Orang yang memenuhi syarat tertentu dan unsur integral.
  2. Mekanisme kerja (Work Mechanisms) tahapan yang harus di lalui untuk mencapai tujuan.

  – Tujuan Pembinaan Ketenagakerjaan;
  1. Mewujudkan perencanaan tenaga kerja.
  2. Menyediakan tenaga kerja yang sesuai pembangunan.
  3. Mewujudkan pelatihan kerja guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas kerja.
  4. Menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai standart.
  5. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.
  6. Menciptakan kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.
  7. Memberikan perlindungan tenaga kerja.

 121. Elsa Septi berliana says:

  kesimpulan BAB 2 tentang ketenagakerjaan
  dijelaskan bahwa arah dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yaitu diatur menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tujuan bertujuan untuk :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
  Peran dan kedudukan tenaga kerja, dalam pembangunan ketenagakerjaan:
  1. Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
  Tujuan pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2. Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3. Meningkatkan kualias, keterampilan, serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja.
  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Sistem nepotisme
  2. Sistme karier
  3. Sistem kinerja
  4. Sistem kepantasan.

 122. Nama : Asni putri tasya wijaya
  Npm : 20211160

  Kesimpulan :
  Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

  Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan :
  – Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  – Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia

  Unsur sifat dan unsur fungsi manajemen
  a. Unsur sifat
  – Manajemen sebagai suatu seni
  – Manajemen sebagai suatu ilmu
  b. unsur fungsi
  – Perencanaan (planning)
  – Perorganisasian (organizing)
  – Pengarahan (directing)
  – Pemotivasi (motivating)
  – Pengendalian (controlling)

  Tujuan Pembinaan Ketenagakerjaan :
  1. Mewujudkan perencanaan tenaga kerja.
  2. Menyediakan tenaga kerja yang sesuai pembangunan.
  3. Mewujudkan pelatihan kerja guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas kerja.
  4. Menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai standar.
  5. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.
  6. Menciptakan kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.
  7. Memberikan perlindungan tenaga kerja.

  Objek yang di libatkan dalam sebuah manajemen kerja;
  1. Orang yang memenuhi syarat tertentu dan unsur integral.
  2. Mekanisme kerja (Work Mechanisms) tahapan yang harus di lalui untuk mencapai tujuan.

  Pembinaan yang berhubungan dengan segala ketenagakerjaan
  1. Mewujudkan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
  2. Memberdayakan tenaga kerja secara optimum sesuai dengan pembangunan nasional.
  3. Mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja.
  4. Menyediakan informasi pasar kerja.
  5. Menyelenggarakan sertifikat keterampilan dan keahlian.
  6. Mewujudkan tenaga kerja yang mandiri.

 123. Nama : Asni putri tasya wijaya
  Npm : 20211160

  Kesimpulan :
  Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

  Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan :
  – Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  – Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia

  Unsur sifat dan unsur fungsi manajemen
  a. Unsur sifat
  – Manajemen sebagai suatu seni
  – Manajemen sebagai suatu ilmu
  b. unsur fungsi
  – Perencanaan (planning)
  – Perorganisasian (organizing)
  – Pengarahan (directing)
  – Pemotivasi (motivating)
  – Pengendalian (controlling)

  Tujuan Pembinaan Ketenagakerjaan :
  1. Mewujudkan perencanaan tenaga kerja.
  2. Menyediakan tenaga kerja yang sesuai pembangunan.
  3. Mewujudkan pelatihan kerja guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas kerja.
  4. Menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai standar.
  5. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.
  6. Menciptakan kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.
  7. Memberikan perlindungan tenaga kerja.

  Objek yang di libatkan dalam sebuah manajemen kerja;
  1. Orang yang memenuhi syarat tertentu dan unsur integral.
  2. Mekanisme kerja (Work Mechanisms) tahapan yang harus di lalui untuk mencapai tujuan.

 124. Nama : Asni putri tasya wijaya
  Npm : 20211160

  Kesimpulan :
  Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

  Peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan :
  – Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  – Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat.

  a. Unsur sifat
  – Manajemen sebagai suatu seni
  – Manajemen sebagai suatu ilmu
  b. unsur fungsi
  – Perencanaan (planning)
  – Perorganisasian (organizing)
  – Pengarahan (directing)
  – Pemotivasi (motivating)
  – Pengendalian (controlling)

  Tujuan Pembinaan Ketenagakerjaan :
  1. Mewujudkan perencanaan tenaga kerja.
  2. Menyediakan tenaga kerja yang sesuai pembangunan.
  3. Mewujudkan pelatihan kerja guna meningkatkan kemampuan, keahlian, dan produktivitas kerja.
  4. Menyelenggarakan sertifikasi keterampilan dan keahlian tenaga kerja sesuai standar.
  5. Mewujudkan tenaga kerja mandiri.
  6. Menciptakan kondisi harmonis dan dinamis dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja.
  7. Memberikan perlindungan tenaga kerja.

  Objek yang di libatkan dalam sebuah manajemen kerja;
  1. Orang yang memenuhi syarat tertentu dan unsur integral.
  2. Mekanisme kerja (Work Mechanisms) tahapan yang harus di lalui untuk mencapai tujuan.

  Pembinaan yang berhubungan dengan segala ketenagakerjaan
  1. Mewujudkan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan.
  2. Memberdayakan tenaga kerja secara optimum sesuai dengan pembangunan nasional.
  3. Mewujudkan terselenggaranya pelatihan kerja.
  4. Menyediakan informasi pasar kerja.
  5. Menyelenggarakan sertifikat keterampilan dan keahlian.
  6. Mewujudkan tenaga kerja yang mandiri.

 125. siti nurhaliza says:

  nama : siti nurhaliza
  npm : 20211158
  pembangunan ketenagakerjaan yaitu diatur menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tujuan bertujuan untuk :
  1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  2. Mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
  Peran dan kedudukan tenaga kerja, dalam pembangunan ketenagakerjaan:
  1. Untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  2. Untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
  Tujuan pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2. Menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3. Meningkatkan kualias, keterampilan, serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4. Mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja.
  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu :
  1. Sistem nepotisme
  2. Sistme karier
  3. Sistem kinerja
  4. Sistem kepantasan.

 126. ANDREAN ALI RAHMAN says:

  NAMA : Andrean ali rahman
  npm : 20211450
  KESIMPULAN : Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tujuan Pembangunan Ketenaga kerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,
  memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, Meningkatkan keterampilan dan keahlian kerja melalui lembaga pendidikan dan pelatihan, serta konsultasi bagi tenaga kerja bekerja mandiri serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 127. wahyu efso says:

  Nama : wahyu efso
  Npm : 18211322
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  1 meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3 meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4 mewujudkan iklim kerja yang kondusif,memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

 128. wahyu efso says:

  Nama : wahyu efso
  Npm : 18211322
  Tujuan pembinaan tenaga kerja :
  1 meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  2 menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna
  3 meningkatkan kualitas,keterampilan,serta memupuk semangat dan moral pekerja
  4 mewujudkan iklim kerja yang kondusif,
  5 memberikan pembekalan dalam rangka distribusi tenaga kerja

  Arah pembangunan ketenagakerjaan
  Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,tujuan pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk :
  Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
  Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah
  Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

 129. Nopal gustin says:

  Nama:Nopal gustin
  Npm: 21211043
  Kesimpulan materi 2 : Batasan menurut stoner&wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi. Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu : orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.adapun tujuan pembinaan tenaga kerja antara lain :
  1. meningkatkan kesetiaan dan ketaatan,
  2. menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna,
  3. meningkatkan kualitas, keterampilan dan
  4mewujudkan iklim kerja yang kondusif.

 130. Paten Nuri says:

  Nama : Paten Nuri
  Npm : 21211047
  Tujuan pembangunan ketenagakerjaan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal,mewujudkan kesempatan pemerataan tenaga kerja,memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan mereka, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.peran dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan, untuk melindungi hak dan kepentingan nya sesuai dengan harkat dan martabat.

 131. Inzhid Vatava Umrusosu says:

  Nama : Inzhid Vatava Umrusosu
  NPM : 21211198
  Mata Kuliah : Hukum Tenaga Kerja
  Hari : Rabu
  Jam : 12.30 – 14.10
  Kesimpulan :
  Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

  Tujuan Ketenagakerjaan menurut undang undang Nomor 13 tahun 2003:
  – Memperdayakan dan mendayagunakan tenagakerja secara optimal dan manusiawi.
  – Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penydiaan tenaga kerja.
  – Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
  – Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 132. made sera wirantika says:

  Nama : Made Sera W
  Npm : 21211044
  Kesimpulan materi diatas yaitu batasan menurut stoner & wankel bahwa manajemen sebagai suatu proses atau suatu usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.
  Berdasarkan batasan manajemen tersebut memiliki 2 unsur yaitu unsur sifat & unsur fungsi.

  Adapun objek yang dilibatkan dalam sebuah manajemen kerja yaitu: orang-orang, mekanisme kerja, buruh, karyawan dan pegawai.
  Peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pembangunan ketenagakerjaan yakni:
  โ€“ untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan
  โ€“ untuk melindungi hak dan kepentingannya sesuai harkat dan martabat manusia

 133. I Nyoman Octaria Andi Saputra says:

  Nama : I Nyoman Octaria Andi Saputra
  Npm. : 21211176
  Tugas : Resume Materi Ketenagakerjaan
  Hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala yang berhubungan dengan tenaga kerja di waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja Tujuan, untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal, mewujudkan pemerataan dan kesempatan kerja yang sesuai dengan dengan kebutuhan pembangunan nasional daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
  -Ruang lingkup manajemen tenaga kerja meliputi :
  1. Perencanaan (planning)
  2. Perorganisasian (organizing)
  3. Kepemimpinan (leading)
  4. Pengendalian (control)
  Dari manajemen tersebut maka terdapat Unsur
  Sifat (manajemen sebagai suatu seni,manajemen sebagai suatu ilmu) Unsur Fungsi (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
  -Objek dari manajemen kerja itu dibagi 2:
  1. Orang-orang
  2. Mekanisme kerja
  ‘Manajemen Tenaga Kerja
  a. Buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
  b. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada suatu badan usaha perusahaan baik swasta maupun pemerintahan.

 134. Rizki Rizaldi says:

  Nama: Rizki Rizaldi
  Npm: 21211067
  Kesimpulan:
  Kesimpulan dari materi tersebur ialah :
  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satu tujuan ketenagakerjaan yaitu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.

  * Lingkup manajemen tenaga kerja
  Menurut Stoner dan Waniel manajemen menjadi suatu proses suatu usaha untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dimana unsur manajemen sebagai suatu seni dan manajemen sebagai suatu ilmu.
  Manajemen tenaga kerja membutuhkan buruh, karyawan dan pegawai.
  Tujuan dalam pembinaan yaitu
  โ€“ meningkatkan kesetiaan dan ketaatan
  โ€“ menghasilkan tenaga kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, dan
  โ€“ meningkatkan kualitas serta memupuk semangat dan moral kerja.
  Sistem pembinaan tenaga kerja yaitu sistem nepotisme, sistem karir, sistem kinerja, dan sistem kepantasan.

 135. Bvrxle says:

  allergy medications for itching skin common prescription allergy pills types of allergy pills

 136. Bnyfyd says:

  strongest sleeping pills for adults buy sleep medications online

 137. Bchxkr says:

  order prednisone 20mg generic deltasone 5mg cost

 138. Rhgqzh says:

  acne treatments for teen girls buy generic deltasone 10mg adult acne medication at ulta

 139. Web-admins says:

  Al great deal for a web developer. Details: https://zetds.seychellesyoga.com/var_montero

 140. Rvgunl says:

  best allergy medicine for rash brand medrol allergy pills non drowsy

 141. Ievwak says:

  accutane 10mg over the counter buy accutane 40mg without prescription isotretinoin over the counter

 142. Qtexoj says:

  order amoxicillin for sale buy amoxil 1000mg sale purchase amoxil for sale

 143. Lynkwf says:

  sleeping prescription sleeping pills online buy modafinil online cheap

 144. Ettral says:

  cheap zithromax buy azithromycin pill buy azithromycin generic

 145. Dtjwiw says:

  order neurontin 600mg sale oral neurontin 100mg

 146. Doppsh says:

  azipro pills order azipro 500mg online azithromycin 250mg pill

 147. Irenet says:

  Shall we exchange links? My website https://zetds.seychellesyoga.com/jml

 148. Fvnnng says:

  amoxicillin where to buy order amoxil 1000mg without prescription order amoxil pill

 149. Nyonup says:

  acticlate generic doxycycline drug

 150. Pkniru says:

  cost albuterol 4mg order ventolin inhalator albuterol 2mg pill

 151. Fxjchj says:

  order augmentin 1000mg online cheap amoxiclav pills

 152. Asaihr says:

  synthroid online order synthroid order online levoxyl over the counter

 153. Xiusit says:

  purchase serophene online cheap buy clomiphene 100mg generic clomid 100mg us

 154. Bidxth says:

  zanaflex brand order tizanidine sale zanaflex usa

 155. Outstanding feature

 156. Inxfcc says:

  order prednisone 20mg online buy generic prednisone 5mg generic prednisone 40mg

 157. Cbzeac says:

  order semaglutide 14 mg generic generic semaglutide 14 mg rybelsus 14mg oral

 158. Dshtqg says:

  accutane 40mg tablet buy accutane 40mg generic accutane 10mg canada

 159. Ltgedx says:

  semaglutide 14 mg cheap buy generic semaglutide online semaglutide buy online

 160. Rdogjs says:

  cheap albuterol buy generic ventolin buy albuterol for sale

 161. Gzpium says:

  amoxicillin 250mg for sale buy amoxicillin 1000mg pills order amoxil online cheap

 162. Hfqevo says:

  buy augmentin 375mg pill buy amoxiclav pills augmentin generic

 163. Pcdeel says:

  where to buy zithromax without a prescription order azithromycin 500mg azithromycin 250mg for sale

 164. Outstanding feature

 165. Zwkhhu says:

  levoxyl generic buy levothyroxine pills for sale levothroid tablets

 166. Scgttu says:

  order generic serophene buy clomiphene 100mg pills purchase serophene for sale

 167. Cvmkca says:

  gabapentin pills purchase neurontin pill buy gabapentin 100mg pills

 168. Vtetvk says:

  furosemide 40mg cost brand furosemide 40mg order furosemide 40mg generic

 169. It’s awesome to go to see this web site and reading
  the views of all friends regarding this paragraph, while I am also
  eager of getting experience.

 170. Someone essentially assist to make severely posts I’d state.
  This is the first time I frequented your website page and up to now?
  I surprised with the research you made to create this actual put
  up extraordinary. Magnificent task!

 171. Bjxauo says:

  order sildenafil 100mg sale sildenafil 100mg for sale canadian viagra online pharmacy

 172. Jwumld says:

  buy monodox generic buy acticlate online cheap doxycycline 100mg sale

 173. Gojxps says:

  slot casino free roulette casino games real money

 174. Wilyky says:

  levitra online purchase levitra generic buy vardenafil pill

 175. Sayoyn says:

  order lyrica 75mg for sale lyrica 75mg drug order pregabalin 75mg pill

 176. Kjbkne says:

  buy generic hydroxychloroquine hydroxychloroquine 400mg generic order hydroxychloroquine 200mg without prescription

 177. Relbfp says:

  cost aristocort 10mg triamcinolone tablet aristocort 10mg sale

 178. Myccea says:

  buy cialis 5mg pills female cialis tadalafil cialis 40mg us

 179. Hypsfb says:

  buy desloratadine pill order desloratadine without prescription desloratadine 5mg oral

 180. Etfoco says:

  cenforce cheap order cenforce 50mg sale brand cenforce 50mg

 181. Isekeo says:

  cheap loratadine 10mg buy loratadine 10mg generic buy loratadine medication

 182. Plizte says:

  buy cheap generic dapoxetine purchase priligy online order cytotec generic

 183. Wucfgq says:

  generic metformin 500mg glucophage 1000mg us metformin 500mg brand

 184. Fqfcam says:

  order orlistat 60mg order generic orlistat 60mg order diltiazem online

 185. Lronjw says:

  acyclovir 800mg for sale allopurinol online order allopurinol 100mg canada

 186. Evadbx says:

  order amlodipine sale amlodipine where to buy cost amlodipine 5mg

 187. Fpsqsq says:

  buy crestor 10mg pill buy crestor online purchase zetia without prescription

 188. Chqdyu says:

  cheap lisinopril buy generic lisinopril 10mg zestril us

 189. Mikvwu says:

  omeprazole 20mg usa buy omeprazole 10mg online cheap omeprazole pill

 190. Oduysw says:

  buy flexeril 15mg generic purchase flexeril generic ozobax pill

 191. Jbhdgy says:

  buy metoprolol sale purchase metoprolol generic order lopressor 100mg pills

 192. Mdrefy says:

  ketorolac where to buy buy ketorolac cheap colchicine 0.5mg usa

 193. Zpwyji says:

  buy atenolol generic atenolol over the counter atenolol 50mg cost

 194. Jjziom says:

  medrol australia methylprednisolone 16 mg over the counter medrol 16mg for sale

 195. Swfbll says:

  order generic inderal 20mg order plavix 75mg sale brand plavix 150mg

 196. Sbmeho says:

  buying a research paper for college essay helpers buy cheap essays online

 197. Ldhjff says:

  order methotrexate online cheap buy medex for sale buy coumadin 2mg generic

 198. Rqcsww says:

  purchase meloxicam pill order meloxicam 7.5mg generic celecoxib brand

 199. Qgthfk says:

  buy maxolon sale order generic reglan buy generic cozaar 50mg

 200. Nodvyk says:

  order tamsulosin 0.2mg pills flomax 0.4mg cheap celebrex online

 201. Eiafeg says:

  nexium 20mg generic order esomeprazole pill cost topamax 200mg

 202. Qhqyxy says:

  purchase ondansetron sale zofran 4mg oral spironolactone 25mg usa

 203. Piaehm says:

  purchase sumatriptan generic buy levaquin generic levaquin 500mg over the counter

 204. Uywppr says:

  purchase zocor for sale valtrex sale order generic valtrex 1000mg

 205. Boayso says:

  dutasteride medication purchase dutasteride without prescription order ranitidine 300mg pills

 206. Cmrrln says:

  order propecia 1mg pills proscar 5mg without prescription order diflucan 100mg

 207. Vmygsy says:

  cost acillin penicillin drug amoxicillin uk

 208. Zhdimp says:

  order ciprofloxacin 500mg pill – buy baycip sale purchase augmentin sale

 209. Taanqz says:

  oral flagyl 200mg – terramycin buy online order zithromax 500mg generic

 210. Fhyyut says:

  where to buy ciprofloxacin without a prescription – doxycycline cheap order erythromycin 500mg online cheap

 211. Nnjgwz says:

  generic valtrex – mebendazole usa purchase zovirax generic

 212. Lgrkmv says:

  buy ivermectin 3 mg for humans – buy generic aczone online sumycin 500mg canada

 213. Bowfng says:

  buy metronidazole 200mg without prescription – amoxicillin uk zithromax 250mg price

 214. Bhqwdt says:

  purchase ampicillin generic penicillin generic amoxicillin over the counter

 215. Ztmpms says:

  buy generic lasix diuretic – buy cheap prograf order capoten 25mg generic

 216. Dutqrj says:

  buy retrovir online pill – rulide 150 mg cheap purchase allopurinol pill

 217. Etshoy says:

  generic metformin 500mg – buy lincomycin without a prescription buy cheap lincocin

 218. Crxbwv says:

  oral clozapine – glimepiride 1mg oral order famotidine online

 219. Vyjysp says:

  buy quetiapine 50mg online cheap – cheap bupron SR sale eskalith for sale

 220. Meeldauw says:

  We stumbled over here different page and thought I might as well check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to looking at your web page for a
  second time.

 221. Ainhyi says:

  oral hydroxyzine 10mg – amitriptyline pills endep canada

 222. Jkxzwy says:

  order clomipramine 25mg pills – order celexa 40mg without prescription sinequan 25mg over the counter

 223. Elymst says:

  purchase amoxil pills – buy duricef pill order cipro generic

 224. Lmghrj says:

  buy clavulanate without prescription – cost septra order cipro 1000mg pills

 225. Excellent write-up

 226. Rynqux says:

  purchase cleocin pill – cefixime 100mg price order chloramphenicol sale

 227. Yiyphh says:

  zithromax 250mg ca – buy ciplox tablets order ciplox without prescription

 228. Fmuvjx says:

  purchase albuterol pill – theo-24 Cr 400mg cheap theo-24 Cr tablet

 229. Cnhifo says:

  generic ivermectin – eryc 250mg cheap cefaclor capsules

 230. Chxyae says:

  clarinex 5mg sale – buy zaditor 1 mg generic order albuterol without prescription

 231. Pjvfjs says:

  methylprednisolone 4 mg online – purchase medrol sale order azelastine without prescription

 232. Rxjuey says:

  buy generic micronase over the counter – buy glipizide 10mg sale buy generic forxiga over the counter

 233. Oxopsc says:

  repaglinide ca – repaglinide over the counter order jardiance sale

 234. Gwaare says:

  buy lamisil 250mg online – buy griseofulvin generic purchase griseofulvin generic

 235. Igvuwi says:

  where to buy digoxin without a prescription – lasix 40mg cost furosemide 40mg oral

 236. Llbeng says:

  order famvir 250mg pills – order famvir generic purchase valaciclovir generic

 237. Ersekb says:

  viagra professional count – cialis professional irish levitra oral jelly dead

 238. Jlhyvi says:

  cenforce online ghastly – brand viagra online camp brand viagra online size

 239. Ftabme says:

  dapoxetine rent – zudena puff cialis with dapoxetine plant

 240. Zubodm says:

  brand cialis asleep – alprostadil grumble penisole breakfast

 241. Yriegg says:

  asthma medication person – inhalers for asthma servant inhalers for asthma wrinkle

 242. Khpypz says:

  promethazine peak – promethazine foreign promethazine heave

 243. Szfocs says:

  fludrocortisone hammer – nexium pills week lansoprazole pills page

 244. Rigpfa says:

  biaxin also – cytotec pills witness cytotec pills grand

 245. Busdwa says:

  rabeprazole 10mg us – buy metoclopramide 20mg for sale purchase motilium generic

 246. Hbtsvg says:

  bactrim 960mg usa – bactrim 480mg without prescription buy tobrex generic

 247. Bajxcr says:

  order enalapril 10mg without prescription – cost doxazosin 1mg purchase zovirax online

 248. Fffhdu says:

  dimenhydrinate 50 mg pills – actonel 35 mg uk purchase actonel pills

 249. Bartrx says:

  order piroxicam 20mg generic – feldene tablet purchase exelon sale

 250. Kndxta says:

  monograph 600mg sale – buy pletal online cheap where can i buy cilostazol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *